Wyze Wiskunde Gr. 6 Werkboek + Onderwysersmemorandum

Meet Ryan and Kim, our WYZE personalities who will guide and empower you, the user of our Grade 6 Intermediate Phase workbook, to progress successfully on your Educational journey from Grade 6 - 7.

mrWyze-left

Mr. Wyze

Kim, does term 1 differ much from the other terms?
Ryan, in term 1 of the workbook, we will address all assessments as required by the "CAPS" Curriculum's teacher's guidelines, by way of explanations.

The purpose of term 2 is to support these explanations progressively with an increased number of exercises and operations.

In term 3 we investigate the required assessments with more progressive exercises and calculations. This is also illustrated with relevant examples and tips.

To revise all the compulsory assessments, term 4 continues with many more exercises and calculations to prepare the learner for the final exams. Therefore, term 4 will determine whether the learner has conquered the assessments required by the curriculum. We strongly advise the learners to review the explanations introduced in term 1 in order to master the FIVE LEARNING SKILLS as required.

You can download this Book's index...

Price: R299.95

One thought on “Wyze Wiskunde Gr. 6 Werkboek + Onderwysersmemorandum

  1. My kind sukkel om by te bly in klas op die materiaal wat deur die Onderwys Departument voorgeskryf is. Die boeke is nie kindvriendelik nie en deurmekaar… Haar juffrou het hierdie werkboek aan ons voorgestel om haar te help met die werk waar in sy agter is. Ek het in die middel van die 1ste kwartaal met die werkboek begin en ons kon haar red van gewisse druipsyfer in Wiskunde….Ek verstaan glad nie hoekom ons arme kinders moet stoei deur handboeke wat glad nie werk nie as daar wel materiaal is wat werk!!!! Baie dankie Wyze vir die hulp!Julle het die wereld se verskil gemaak!

Leave a Reply