Wyze Wiskunde Gr. 7 Werkboek

Meet Ryan and Kim, our WYZE personalities who will guide and empower you, the user of our Grade 7 Senior Phase workbook, to progress successfully on your Educational journey for Grade 7.

mrWyze-left

Mr. Wyze

Kim, does term 1 differ much from the other terms?
Ryan, in term 1 of the workbook, we will address all assessments as required by the "CAPS" Curriculum's teacher's guidelines, by way of explanations.

The purpose of term 2 is to support these explanations progressively with an increased number of exercises and operations.

In term 3 we investigate the required assessments with more progressive exercises and calculations. This is also illustrated with relevant examples and tips.

To revise all the compulsory assessments, term 4 continues with many more exercises and calculations to prepare the learner for the final exams. Therefore, term 4 will determine whether the learner has conquered the assessments required by the curriculum. We strongly advise the learners to review the explanations introduced in term 1 in order to master the FIVE LEARNING SKILLS as required.

You can download this Book's index...

Price: R149.95

3 thoughts on “Wyze Wiskunde Gr. 7 Werkboek

  1. Die definisies en verduidelikings in hierdie boeke maak hom seker een van die uitstekendste Wiskunde boeke waarmee ek nog gewerk het. Die kind weet presies wat elke Wiskundige terminologie beteken.

  2. Hierdie werkboeke het my en my seun se wiskunde huiswerk so vergemaklik. Ek weet nie altyd presies wat die juf van hulle verwag nie en wanneer huiswerk tyd kom was ek baie kere in die donker. Met behulp van die Wyze werkboeke kon ek presies sien wat van my kind verwag word volgens die CAPS kurrikulum en ook presies sien hoe ek die werk aan hom kon verduidelik…te danke aan die ongelooflike goeie wiskundige defenisies op alle moontlik wiskunde termes.

Leave a Reply