Wyze Maths Gr. 3 Workbook

Meet Ryan and Kim, our WYZE personalities who will guide and empower you, the user of our Grade 3 Foundation Phase workbook, to progress successfully on your Educational journey from Grade 3 - 7.

mrWyze-left

Mr. Wyze

Kim, does term 1 differ much from the other terms?
Ryan, in term 1 of the workbook, we will address all assessments as required by the "CAPS" Curriculum's teacher's guidelines, by way of explanations.

The purpose of term 2 is to support these explanations progressively with an increased number of exercises and operations.

In term 3 we investigate the required assessments with more progressive exercises and calculations. This is also illustrated with relevant examples and tips.

To revise all the compulsory assessments, term 4 continues with many more exercises and calculations to prepare the learner for the final exams. Therefore, term 4 will determine whether the learner has conquered the assessments required by the curriculum. We strongly advise the learners to review the explanations introduced in term 1 in order to master the FIVE LEARNING SKILLS as required.

You can download this Book's index...

Price: R149.95

3 thoughts on “Wyze Maths Gr. 3 Workbook

  1. Why struggle with something you don’t understand if there is someone that does understand. This workbook took the sting out of Maths for me and my child!! It is explanatory and follows the correct curriculum used by schools.

  2. Wiskunde in die grondslagfase bestaan uit vuf inhoudsarea en elke inhou dra tot ‘n spesifieke vaardigheid by. Die Wyze Wiskunde Gr 3 werkboek leer leerders om die wiskundige taal aan te leer, getalbegrip te ontwikkel, logies te dink en om die widkundige kennis toe te pas. Die werkboek bevat verskeie metodes om die nodige wiskundige probleme te analiseer, te interpreteer en op te los.
    Die inhoud van hierdie werkboek het verskeie aktiwiteite soos konstruksie, sortering, patroonontwerp, meting, telwerk, probleemoplossing en vaslegging van bewerkings. Die werkboek stel die opvoeder in staat om deurlopend assessering te doen, sowel as om die leerders se vordering te monitor, sodoende kan die nodige ondersteuning aan leerders gegee word. Die werkboek is verbruikers vriendelik en kan aangekoop word as ‘n werkboek vir Graad 3 leerders met groot sukses.

Leave a Reply